Obmedzenia na Trenčianskom hrade

Verzia pre tlačPriestory Trenčianskeho hradu ožijú v nasledujúcich dňoch pracovným ruchom. Od pondelka 9. októbra 2017 začne výmena okien na jednotlivých palácoch horného hradu a v rovnakom čase prebehne aj maľovanie interiéru Matúšovej veže. Z dôvodu stavebných prác bude dočasne obmedzený vstup do niektorých častí Trenčianskeho hradu. Obmedzenia potrvajú do piatka 20. októbra 2017.

Nové okná a maľovanie
Výmena okien sa dotkne Barborinho a Ľudovítovho paláca. Pracovníci dodávateľa, ktorým je drevárska firma z Ilavy vymenia celkovo štyridsaťosem okien. Terajšie okná boli už vplyvom poveternostných podmienok značne poškodené. „Nové okná budú kopírovať tie súčasné, vyrobené sú z dubového dreva a dodávateľ na ne poskytuje päťročnú záruku,“ uviedla Lenka Heseková, poverená správou Trenčianskeho hradu. Investícia na výmenu okien dosiahne výšku štyridsaťsedem tisíc eur, ktoré hradí Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov. Súčasne s výmenou okien prebehne aj maľovanie interiéru Matúšovej veže. „Dominantou Trenčianskeho hradu – Matúšovou vežou prejde ročne viac ako stotisíc návštevníkov, čo sa prejavuje aj na stave stien, najmä na schodištiach,“ hovorí správkyňa hradu. Na pracovníkov údržby počas nasledujúcich štrnástich dní čaká práca s postupným odmasťovaním stien, opravami a finálnym vápenným náterom. Odborní pracovníci múzea súčasne pracujú aj na modernizácii expozície vo veži.

Upravená prevádzka hradu
Počas stavebných prác v priestoroch Trenčianskeho hradu budú upravené okruhy i výška vstupného. Cez pracovné dní bude pre verejnosť prístupné len dolné nádvorie hradu. Návštevníci si budú môcť prezrieť Studňu lásky, hradnú hladomorňu a kasáreň. Počas víkendových dní bude k dispozícii aj okruh „B“ so sprievodcom, kde si návštevníci budú môcť pozrieť okrem dolného nádvoria aj Ľudovítov, Barborin palác a lapidárium okrem Matúšovej veže. Cena tohto okruhu bude tiež finančne zvýhodnená. Toto obmedzenie potrvá do piatka 20. októbra 2017.

(lub), Trenčiansky hrad