V Archívnom okienku objavíte poklady z fondov Štátneho archívu v Trenčíne

Verzia pre tlač
Mesto Trenčín a Kultúrno-informačné centrum Trenčín nadviazali v tomto roku užšiu spoluprácu so Štátnym archívom v Trenčíne. Cieľom spolupráce je predstaviť Trenčanom zaujímavé informácie z histórie nášho mesta a zviditeľniť vzácne historické dokumenty a artefakty, ktoré sa v trenčianskom archíve nachádzajú.

V rámci tejto spolupráce pribudne na webovej stránke Mesta Trenčín Archívne okienko, v ktorom pravidelne raz do mesiaca nájdete zaujímavý obsah pripravený zamestnancami archívu. Archívne okienko si môžete pozrieť na stránke www.trencin.sk v časti O meste > História > Archívne okienko.

Prvou témou bude rekonštrukcia Masarykovho (dnes Mierového) námestia, ktorá prebiehala v rokoch 1927 – 1929. V archívnom okienku nájdete vzácne fotografie zachytávajúce práce na námestí, ktoré vytvorila známa trenčianska fotografka Mária Holoubková – Urbasiówna.

Ďalšou témou budú mestské pečate, ktoré sa našli na archívnych dokumentoch zo 17. storočia. Dozviete sa tiež, na ktorom najstaršom historickom dokumente je zachovaný motív pečate s veľkonočným baránkom.

Štátny archív sa podieľa aj na príprave zaujímavých výstav. Prvá z nich sa konala v máji 2017 v priestoroch Kultúrno-informačného centra Trenčín. Témou boli 1. máje z archívu - plagáty a dobové fotografie. Návštevníci si mohli pozrieť plagáty a pozvánky, ktoré sa v minulosti používali pri oslavách 1. mája. Niektoré z nich boli staršie viac ako 80 rokov. V rámci výstavy boli vystavené aj fotografie z historických osláv 1. mája.

V súčasnosti prebieha príprava ďalšej výstavy – 17. november v archívnych spomienkach, na ktorej budú priblížené udalosti z roku 1989, ako boli v tých dňoch zachytené v časopise Trenčianska verejnosť. Výstavu si môžete pozrieť  v dňoch 2. – 30. 11. 2017 v priestoroch Mestskej veže.