Anonymní alkoholici - región Trenčín a Považie


Verzia pre tlačAnonymní alkoholici - sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom.
Kontakt: aapovazie@gmail.com, informácie a linka pomoci: 0944 521 223

 
ANONYMNÍ ALKOHOLICI © sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom spolu delia
o skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.

Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou. AA
sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.

Naším prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.