História mesta Trenčín

Verzia pre tlač
green line
mince
  Najstaršie archeologické nálezy

Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku, ktoré kroniky spomínajú už v 11. storočí. Jeho strategicky kľúčová poloha v blízkosti troch karpatských priesmykov na križovatke obchodných ciest...     

green line
nápis
  Rímsky nápis na hradnej skale

Rímsky nápis z roku 179 po Kr. vytesaný do hradného brala predstavuje jednu z mála rímskych písomných zmienok na sever od Dunaja. Nápis na hradnej skale na pamiatku víťazstva nad germánskymi Kvádmi...

green line
Prvé písomné pramene o meste
  Prvé písomné pramene o meste

V zakladacej listine pražského biskupstva z roku 1086 sa spomína provincia Vag na strednom Považí. Vzhľadom k dobe založenia biskupstva v poslednej tretine 10. storočia, je pravdepodobné, že Trenčiansky hrad bol už koncom 10. a začiatkom 11. storočia...

green line
malba
  Trenčín v období Matúša Čáka Trenčianskeho

Na začiatku 14.storočia zažil Trenčín obdobie svojej najväčšej slávy. Matúš Čák zvaný Trenčiansky urobil z neho centrum svojich rozsiahlych dŕžav. Po jeho smrti v roku 1321 pripadol Trenčín opäť uhorskému panovníkovi, ktorým bol...

green line
História slobodného kráľovského mesta
  História slobodného kráľovského mesta

V roku 1412 udelil cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský Trenčínu štatút slobodného kráľovského mesta s právami Budína a Stoličného Belehradu. Tým sa zaradil medzi najvýznamnejšie...

green line
stabatmater
  Trenčín - významné hudobné centrum na Slovensku

Ako je všeobecne známe, v roku 1649 sa v Trenčíne usadili jezuiti a už o tri roky začali vyučovať v škole. Trenčín bol vtedy mestom s prevahou slovenského obyvateľstva (neboli tu prakticky Nemci ani iné národnosti ako napr. v Bratislave, Trnave a pod.), ktoré bolo takmer...

green line
piaristicke-gymnazium
  Rozvoj kultúry v Trenčíne

Pre rozvoj kultúrneho života v našom meste mal veľký význam vznik viacerých spolkov v druhej polovici 19. storočia. Organizovaniu kultúrnych podujatí sa venoval Trenčiansky spoločenský kruh, v roku 1873 vznikol Trenčiansky spevácky spolok...

green line
Na prahu súčasnosti   Na prahu súčasnosti

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia prichádza do Trenčína priemysel a modernizuje sa dopravné spojenie s inými oblasťami Rakúsko – uhorskej monarchie. V roku 1883 dosiahla Trenčín Považská železnica, s napojením na Košicko - bohumínsku trať, ktorá stimulovala...

green line
História v dátach a v číslach   História v dátach a v číslach

Mladopaleolitické osídlenie na Brezine (szeletiénska stanica), nájdené boli kamenné radiolaritové úštepy – čepele, rydlá, škrabadlá, retušéry a i...

green line
Historky z histórie   Kreslený sprievodca dejinami Trenčína "Historky z histórie"
Historky z histórie - obrázkový sprievodca dejinami Trenčína. História Trenčína v ilustráciách Jozefa Gertli Danglára...
green line
Ľudové zvyky a obyčaje v meste Trenčín   Ľudové zvyky a obyčaje v meste Trenčín

V živote našich predkov mala nezastupiteľné miesto úcta k prírode a k opakujúcim sa prírodným úkazom a z nich prameniace zvyky týkajúce sa jednotlivých ročných období. Slovania podobne ako ďalšie roľnícke národy spájali začiatok výročného...

green line