Kontakty - kde nás nájdete

Verzia pre tlač
 

Útvar kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín

Kultúrno-informačné centrum, TOURIST OFFICE – služby informačnej kancelárie pre verejnosť

Informácie o kultúre a voľnočasových aktivitách, predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému, predaj cestovných lístkov na diaľkové autobusové spoje (vnútroštátne a medzinárodné) prostredníctvom predajného systému AMSBUS, predaj upomienkových predmetov, vyhotovovanie a predaj parkovacích kariet.

Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín

(prízemné priestory bývalej lekárne)
Back office

Kontakty:
tel.: +421 (0) 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
infotel: +421 (0) 32/ 16 186
e-mail: kic@trencin.sk
web: www.visittrencin.sk
 
Otváracie hodiny:
1. október – 30. apríl: pondelok – piatok 8.00 – 17.00
1. máj – 30. september: pondelok – piatok 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 16.00

Ing. Alena Chrenková, PhD.
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok, propagácia kultúrnych podujatí, administrátor webovej stránky www.visittrencin.sk, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, predaj suvenírov.
tel.: +421 (0) 32/ 6504 711
e-mail: alena.chrenkova@trencin.sk


Bc. Samuel Kuník
Predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok, administrátor webovej stránky www.visittrencin.sk, redaktor prílohy "Kam v Trenčíne" v mesačníku INFO. 
tel.: +421 (0) 32/ 6504 709
e-mail: kic@trencin.sk

Ing. Lucia Kutišová

Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok. Predaj suvenírov, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, predaj cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS, predaj parkovacích kariet, administrátor webovej stránky www.visittrencin.sk.
tel.: +421 (0) 32/ 6504 712
e-mail: lucia.kutisova@trencin.sk


Útvar kultúrno-informačných služieb MsÚ Trenčín

(1. poschodie budovy bývalej lekárne)

Otváracie hodiny:
denne 8.00 – 16.00 hod.

Ing. Janka Sedláčková – vedúca útvaru Kultúrno-informačných služieb
tel.: +421 (0) 32/ 6504 704
e-mail: kic@trencin.sk , janka.sedlackova@trencin.sk

Jarmila Blašková
Príjem inzercie, prenájom výlepných plôch, propagácia, prezentácia, administratíva.

tel.: +421 (0) 32/ 6504 705
mobil: +421 (0) 902 911 178
e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk      

Jozef Ďuráči
Obchod, služby
tel.: +421 (0) 32/ 6504 706
mobil: +421 (0) 902 911 144
e-mail: kic@trencin.sk, jozef.duraci@trencin.sk 

Radoslav Jánoš 
Grafické práce
tel.: +421 (0) 32/ 6504 707
e-mail: grafik@trencin.sk  

Mgr. Hana Gallová
Kultúrne podujatia, propagácia, prezentácia, granty
tel.: +421 (0) 32/ 6504 710
mobil: +421 (0) 902 911 165
e-mail: hana.gallova@trencin.sk

Ing. Eva Baleková
Kultúrne podujatia, propagácia, prezentácia, administratíva
tel.: +421 (0) 32/ 6504 710
mobil: +421 (0) 902 911 352
e-mail: eva.balekova@trencin.sk 

Martin Potočný
Správa a technická podpora, kino Hviezda
mobil: +421 (0) 0902 911 480