Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín

Verzia pre tlač                     Kontakty


Člen AICES


Poskytujeme nasledovné bezplatné služby

Informácie pre turistov a návštevníkov informačného centra o:

 • kultúrnych pamiatkach
 • kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
 • športe a rekreácii
 • turistických atrakciách a možnostiach trávenia voľného času
 • cyklotrasách v okolí mesta
 • ubytovaní a stravovaní
 • doprave
 • vybraných dôležitých inštitúciách a úradoch
 • službách a podnikoch v oblasti cestovného ruchu


Platené služby pre návštevníkov informačného centra

 • predaj suvenírov, turistických sprievodcov, máp, kníh, pohľadníc, CD, DVD
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia 
 • predaj cestovných lístkov na diaľkové autobusové linky (v rámci SR aj medzinárodné) - cez rezervačný systém AMS
 • prehliadky mestskej veže (celoročne)
 • prevádzka vyhliadkového mincového ďalekohľadu
 • predaj parkovacích kariet (TPS - Trenčianska parkovacia spoločnosť)
 • kopírovanie  

Ostatné platené služby
 • provízny predaj vstupeniek na kultúrne, spoločenské a športové podujatia v meste Trenčín a okolí prostredníctvom vlastného vstupenkového rezervačného systému
 • prenájom reklamných plôch na vlastných výlepných plochách
 • predaj inzertných plôch v tlačenom mesačníku INFO a na webovej stránke www.visittrencin.sk