Navštívte v Trenčíne

  kasárne
  
  • Trenčiansky hrad
  Trenčiansky hrad vytiahol počas letnej sezóny ďalší silný tromf. Rekonštrukcia historického objektu kasární, ktorá prebiehala od roku 2010, je ukončená. Slávnostné otvorenie  trojpodlažnej stavby za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa uskutoční v pondelok, 22. júna 2015, o 10.00 h. Všetkým návštevníkom hradu bude umožnený bezplatný vstup na dolné nádvorie a do kasární počas celého dňa.
  
  • Galérie, múzeá
  Galéria Vážka sa nachadza v historickom centre Trenčína, oproti morovému stĺpu s výhľadom na Trenčiansky hrad. Vstup je z pasáže Zlatá Fatima. V galérii sa uskutočňujú predajné výstavy súčasných umelcov (prednostne regionálnych) a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Súčasťou galérie je aj obchod s umením. Galéria ponúka konferenčnú miestnosť s kapacitou 80 miest (školské sedenie), 120 miest (kino sedenie).   
  hrad
  
  • Trenčiansky hrad
  Trenčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a tvorí dominantu mesta Trenčín. Na mieste dnešného hradu stála v predrománskom období rotunda a v období Veľkej Moravy hradisko, ktoré neskôr nadobudlo význam dôležitého a mocného kráľovského hradu. Najznámejším majiteľom hradu bol Matúš Čák Trenčiansky, pán Váhu a Tatier.
  ikonka
  
  Bol postavený v roku 1909 v historizujúcom neorománskom duchu. Nástenné maľby s biblickými námetmi realizoval v roku 1924 známy slovenský maliar Peter J. Kern. Tento umelec vytvoril i 14 obrazov Krížovej cesty pre interiér kostola. Obraz Sedembolestnej Panny Márie v bočnej kaplnke z roku 1909 je dielom F. Schumachera. Neoslohový interiér pozostáva z hlavného oltára, kazateľnice, spovednice a organa. Kostol je prístupnýkaždý piatok a v čase...
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Pri budovaní základov Československej obchodnej banky bolo archeologickým výskumom v rokoch 1996 - 1997 zistené základové murivo stredovekej sakrálnej stavby. Možno ju stotožniť s kláštorným kostolom františkánov, ktorých kolégium v Trenčín sa spomína v roku 1301, prípadne s kostolom johanitov, ktorých príchod do Trenčína sa uvádza v roku 1200 a ktorí odišli z mesta v roku 1301. Zistené základy sú prezentované v priechodnej pasáži Československej obchodnej banky.
  farske schody
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Kryté renesančné Farské schody boli postavené v roku 1568 a zohrávali dôležitú funkciu pri zabezpečovaní obrany mesta - tvorili obrannú komunikáciu. Po tejto komunikácii nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov k obrane mestských hradieb v úseku od Karnera sv.
  Farský kostol Narodenia Panny Márie
  
  • Kostoly, kláštory, pútnické miesta
  Farský kostol Narodenia Panny Márie patrí medzi najhodnotnejšie a súčasne najstaršie sakrálne objekty v meste. Spolu s karnerom, mestskou farou a bývalou zbrojnicou patrí do komplexu  Mariánskeho vŕšku „Marienberg“, ktorý ako súčasť mestského opevnenia chránil prístupovú cestu na hrad. 
  Karner sv. Michala
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Karner sv. Michala je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo areálu Trenčianskeho hradu. Bol postavený v druhej tretine 15. storočia v blízkosti Farského kostola Narodenia Panny Márie ako kostnica.
  Katov dom
  
  • Pamiatky - historické centrum
  • Galérie, múzeá
  Katov dom je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, ktorá nebola výrazne  narušená neskoršími prestavbami. Pravdepodobne existoval ako kamenný dom už v roku 1607. Reprezentuje charakteristický meštiansky dom s okružnou drevenou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.
  artkino
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Funkcionalistická budova Mestskej sporiteľne bola postavená v roku 1938 na mieste staršej budovy zo 16. storočia, ktorá tam stála ešte do roku 1935, kedy ju magistrát mesta Trenčín predal. Jednalo sa o 2-poschodovú stavbu, známu ako "Popelovský dom" podľa jedného z jej prvých majiteľov.