Navštívte v Trenčíne

  
  • Pamiatky - historické centrum
  Pri budovaní základov Československej obchodnej banky bolo archeologickým výskumom v rokoch 1996 - 1997 zistené základové murivo stredovekej sakrálnej stavby. Možno ju stotožniť s kláštorným kostolom františkánov, ktorých kolégium v Trenčín sa spomína v roku 1301, prípadne s kostolom johanitov, ktorých príchod do Trenčína sa uvádza v roku 1200 a ktorí odišli z mesta v roku 1301. Zistené základy sú prezentované v priechodnej pasáži Československej obchodnej banky.
  farske schody
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Kryté renesančné Farské schody boli postavené v roku 1568 a zohrávali dôležitú funkciu pri zabezpečovaní obrany mesta - tvorili obrannú komunikáciu. Po tejto komunikácii nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov k obrane mestských hradieb v úseku od Karnera sv.
  Karner sv. Michala
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Karner sv. Michala je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo areálu Trenčianskeho hradu. Bol postavený v druhej tretine 15. storočia v blízkosti Farského kostola Narodenia Panny Márie ako kostnica.
  Katov dom
  
  • Pamiatky - historické centrum
  • Galérie, múzeá
  Katov dom je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, ktorá nebola výrazne  narušená neskoršími prestavbami. Pravdepodobne existoval ako kamenný dom už v roku 1607. Reprezentuje charakteristický meštiansky dom s okružnou drevenou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.
  artkino
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Funkcionalistická budova Mestskej sporiteľne bola postavená v roku 1938 na mieste staršej budovy zo 16. storočia, ktorá tam stála ešte do roku 1935, kedy ju magistrát mesta Trenčín predal. Jednalo sa o 2-poschodovú stavbu, známu ako "Popelovský dom" podľa jedného z jej prvých majiteľov.
  veza
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Dolná brána, dnes nazývaná aj Mestská veža bola postavená ako súčasť mestského opevnenia zrejme začiatkom 15. storočia. Už od vrcholného stredoveku slúži ako západný vstup na hlavné, Mierové námestie. Gotická veža mestskej brány a jej prejazd je zaklenutý lomeným gotickým oblúkom. Pôvodna brána bola iba dvojpodlažná, postavená na štvorcovom základe. 
  Mestské opevnenie
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Práce na výstavbe mestského opevnenia začali pravdepodobne po roku 1421, keď bol Trenčín povýšený na slobodné kráľovské mesto s právom opevniť sa hradbami. Obvod opevnenia bol dokončený v prvej polovici 15. storočia.
  mierové námestie
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Pôdorysnú osnovu mesta Trenčín tvorila stará historická cesta, spájajúca Moravskú bránu cez Považie s údolím rieky Nitry. Z tejto cesty, medzi hradnou skalou a riekou Váh, vznikla ešte pred rokom 1111 podhradská osada, ktorá vytvorila nepravidelné pozdĺžne námestie.
  morový stĺp
  
  • Pamiatky - historické centrum
  Morový stĺp Najsvätejšej Trojice je pamiatka na konkrétnu historickú udalosť. V lete v roku 1710 vypukol v Trenčíne mor, na následky ktorého zomrelo okolo 1600 ľudí. Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf Ilešházy (Illéshazy).
  Objekt radnice
  
  • Pamiatky - historické centrum
  V roku 1663 zakúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Predtým sa zasadnutia magistrátu konali v domoch jednotlivých radných a v polovici 16. storočia v zakúpenom meštianskom dome, ktorý však časom prestal vyhovovať.