Navštívte v blízkom okolí Trenčína

  skalka
  
  Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka sa nachádza na ceste z Trenčína do Nemšovej. Pozostáva z dvoch objektov: Malej a Veľkej Skalky.
  Trenčianske Teplice
  
  • Kúpele
  Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice leží 15 km od Trenčína. Kúpele sú vhodné na liečbu pohybového ústrojenstva a nervovej sústavy. Prírodné, liečivé vápenato – sírne pramene s teplotou 36 - 40°C vyvierajú priamo v kúpeľných bazénoch (piscínach)  a sú využívané bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu.
  Dolná Súča
  
  • Kostoly, kláštory, pútnické miesta
  • Pozvánky do prírody
  • Turistické trasy
  Obec Dolná Súča sa nachádza v oblasti bohatej na historické udalosti. Leží v malebnom venci Bielych Karpát s dominujúcim vápencovým Krásinom (516,2 m n.m.), majestátne sa vypínajúcim nad obcou. V roku 1971 bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor s rozlohou 26,4 ha.
  Horná Súča
  
  • Kostoly, kláštory, pútnické miesta
  • Pozvánky do prírody
  • Turistické trasy
  Horná Súča leží v pohorí Bielych Karpát a patrí k najväčším dedinám na Strednom Považí. Už v minulosti slúžila ako pohraničná horská obec. Má rázovitý charakter, je zložená  z centrálnej osady a z viacerých kopaníc, medzi ktorými najvyššie položená je osada Vlčí vrch (600 m n.m.) s možnosťou lyžovania v zimnom období.
  Nemšová
  
  • Kostoly, kláštory, pútnické miesta
  Nemšová sa spomína už v roku 1242 ako Villa Neusova. Dedina vyrástla pri riekach Vlára a Váh, na križovatke ciest od Trenčína, Lednických Rovní, cez Vlársky priesmyk na Moravu. Za používanie ciest sa v minulosti vyberalo mýto. V 16. storočí bola Nemšová hospodársky najsilnejšou a najobývanejšou dedinou vtedajšieho panstva. V roku 1608 sa spomína tunajší majer.
  Soblahov
  
  • Kostoly, kláštory, pútnické miesta
  • Pozvánky do prírody
  • Cyklotrasy
  • Turistické trasy
  Približne 5 km od Trenčína sa v uzavretej doline Strážovských vrchov pozdĺž Soblahovského potoka rozpriestiera obec Soblahov v dĺžke 3 km. Nad obcou sa vypína najvyšší vrch tejto časti Strážovských vrchov - Ostrý vrch 767,5 m n.m.
  Mníchova Lehota
  
  • Pozvánky do prírody
  • Cyklotrasy
  • Turistické trasy
  Mníchova Lehota vznikla na starej strategickej a obchodnej ceste, vedúcej z Moravy a zo Stredného Považia na Nitru a do stredoslovenských banských miest. O počiatkoch Mníchovej Lehoty sa zachovalo málo písomných prameňov. Vzhľadom na strategickú polohu Mníchovej Lehoty tu už oddávna pravdepodobne existovalo aspoň strážne stanovisko, z ktorého hlásili pohyb v priesmyku na trenčiansku hradnú skalu.
  Považský Inovec
  
  • Pozvánky do prírody
  • Turistické trasy
  Pohorie Považský Inovec patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Tiahne sa poludníkovým smerom popri Váhu od Jastrabského sedla po mesto Hlohovec.
  kúpalisko
  
  • Kúpaliská a vodné plochy
  Obec Košeca je obklopená prírodou Strážovských vrchov a pohorím Bielych Karpát.  Leží na ľavom brehu rieky Váh. 
  Kubrica
  
  • Pozvánky do prírody
  • Cyklotrasy
  V severovýchodnej časti Trenčína sa nachádzajú mestské časti Kubra a Kubrica. Kubra začína pri vyústení Kubrickej doliny a je rozložená pozdĺž potoka Kubrica do nivy Váhu. Centrom pôvodne samostatnej obce je námestie s Kostolom sv. Jána Nepomuckého,  cintorín a staršia zástavba rodinných domov, jedna z najstarších v Trenčíne. Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z pol. 19.