Nové Mesto nad Váhom


Verzia pre tlač
Nové Mesto nad Váhom sa rozprestiera na strednom Považí. Prvá písomná zmienka o meste je zo 6. júna 1253, keď Kráľ Belo IV. udelil jeho obyvateľom mestské výsady za služby preukázané počas tatárskeho vpádu. História osídlenia okolitého kraja však siaha už do staršej doby kamennej, o čom svedčia aj mnohé archeologické nálezy.
Mesto sa už od svojho vzniku rozvíjalo hlavne vďaka obchodu. V tomto kontexte jedným z najvýznamnejších počinov pre rozvoj mesta bolo udelenie privilégií cisára Ferdinanda I. Z roku 1550, vďaka ktorým boli obyvatelia zbavení závislosti od Beckovského panstva. Medzi zaujímavé objekty v meste patria barokové a renesančné meštianske domy na námestí zo 16. až 18. storočia a mariánsky stĺp z roku 1696. Evanjelický kostol postavili v roku 1787, pričom veža bola pristavaná v roku 1928. Židovský cintorín s náhrobníkmi zo 16. - 19. storočia a Kaplnka sv. Ondreja zo začiatku 18. storočia.
V 19. storočí nastal v meste rozvoj remesiel, stalo sa strediskom obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, najmä obilím. V roku 1870 sa tu uskutočnilo prvé slovenské divadelné predstavenie. V roku 1875 bola založená tlačiareň. Neďaleko od Nového Mesta nad Váhom sa nachádza rekreačná oblasť Zelená Voda.

V meste sa nachádza Podjavorinské múzeum a Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý patrí medzi najkrajšie sakrálne pamiatky Považia. Pôvodne neskororománsky kostol z polovice 13. storočia bol v rokoch 1414-1423 prestavaný v gotickom štýle ako oktogonálny objekt. V rokoch 1667-1675 prestavali gotickú loď na barokové trojlodie vsunutím deliacich arkád. V kostole sa nachádza krížová cesta od J. B. Klemensa. Pri kostole sa nachádza budova prepošstva, budovaná v rokoch 1643-94. V jej kaplnke sú nástenné maľby z roku 1692.
Cenník: 
Dospelí: 1,50 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,80 €
Deti do 6 rokov: zdarma


Adresa

Trenčín
Slovensko
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.