Osobnosti mesta

Verzia pre tlač
S mestom Trenčín sú späté mnohé významné osobnosti a činitelia, ktorí sa tu narodili, študovali, pôsobili, alebo sú v meste pochovaní: Matúš Čák, Štúrovci, Jozef Branecký, Karol Jozef Brančík,
Karol Pádivý, Ján Halaša, Ľudovít Stárek, Miloš Alexander Bazovský, Prof. MUDr. Alojz Chura, Vojtech Zamarovský.
Galéria: 
Matúš Čák Trenčiansky
Ľudovít Štúr
Jozef Branecký
Karol Pádivý
Ján Halaša
Ľudovít Stárek