Výstavy


ikonka

  • Výstavy
28.2.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Pozývame vás na výstavu Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne, ktorá sa venuje tejto tématike z pohľadu pastierskeho obyvateľstva.

  • Výstavy
1.5.2017 - 30.5.2017
Trenčín
Filatelistická výstava Klubu filatelistov.

  • Výstavy
2.5.2017 - 31.5.2017
Trenčín
Výstavka kníh pre deti s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

  • Výstavy
2.5.2017 - 31.5.2017
Trenčín
Tematická výstavka venovaná životu a dielu významného slovenského historika, spisovateľa a publicistu pri príležitosti jeho 80. narodenín.

  • Výstavy
2.5.2017 - 31.5.2017
Trenčín
Tematická výstavka približujúca dominanty perly stredného Považia prostredníctvom unikátnych fotografií z vtáčej perspektívy.

  • Výstavy
2.5.2017 - 31.5.2017
Trenčín
Výstava detí výtvarného odboru SZUŠ Gagarinova 7.

  • Výstavy
4.5.2017 - 7.7.2017
Trenčín
Putovná výstava.

  • Výstavy
4.5.2017 - 2.6.2017
Trenčín
Lektor: Miroslav Volník.
ikonka

  • Výstavy
5.5.2017 - 4.6.2017
Trenčín
Výstava výtvarných diel z krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

  • Výstavy
12.5.2017 - 26.5.2017
Trenčín
Výstava absolventských prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.