Výstavy


ikonka

  • Výstavy
28.2.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Pozývame vás na výstavu Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne, ktorá sa venuje tejto tématike z pohľadu pastierskeho obyvateľstva.

  • Výstavy
1.6.2017 - 23.7.2017
Trenčín
Akademický sochár Ján Mathé (1922 - 2012) bol jedným z najvýznamnejších slovenských sochárov, ktorý celý svoj tvorivý život prežil v Košiciach. Výstava je usporiadaná k jeho nedožitým 95. narodeninám.

  • Výstavy
1.6.2017 - 23.7.2017
Trenčín
Absolventi a študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí budú v Trenčíne vystavovať súčasne s dielami rodáka Jána Mathého, sú reprezentantmi najmladšej generácie umelcov, ktorá si svojou ambicióznou a kreatívnou tvorbou získava čoraz vyššie renomé.

  • Výstavy
3.6.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Draci, jednorožce, baziliškovia, ale aj morské panny či mámivé sirény. Tieto i mnohé ďalšie sa ukrývajú v erboch európskych šľachtických rodov. Nadprirodzené bytosti v životnej i nadživotnej veľkosti majú návštevníkom Trenčianskeho hradu odkryť tajomstvo erbov. Nová výstava bude v priestoroch delovej bašty nainštalovaná od 3. júna.

  • Výstavy
7.6.2017 - 9.8.2017
Trenčín
Výstava výtvarných prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Novomestského 11.

  • Výstavy
22.6.2017 - 2.8.2017
Trenčín
Absolventská výstava Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín Gagarinova 7.

  • Výstavy
1.7.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Filatelistická výstava Klubu filatelistov.

  • Výstavy
1.7.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici a s Ovčiarskym múzeom v Liptovskom hrádku pre vás pripravilo výstavu „Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne", ktorá sa venuje tejto téme z pohľadu pastierskeho obyvateľstva.

  • Výstavy
1.7.2017 - 31.7.2017
Trenčín
Mesto Trenčín a autori vás pozývajú na výstavu Mariany Ďurišovej a Juraja Majerského - fotografie z hudobných piknikov 2016 a 2017.

  • Výstavy
3.7.2017 - 31.8.2017
Trenčín
Výstavka kníh pre deti a mládež.