Podujatia pre deti • Pre deti
2.3.2017 - 09:30 - 11:30
Galéria M. A. Bazovského pozýva na tvorivé dielničky nielen pre deti do 6 rokov.
Mommie´s English Club

 • Pre deti
 • Kurzy, kluby
2.3.2017 - 10:00
Trenčín
Mamičky sa rozprávajú po anglicky        

 • Pre deti
5.3.2017 - 15:00
Trenčín
Tvorenie s potešením s tetou Aničkou

 • Pre deti
6.3.2017 - 10:00 - 11:00
Trenčín
Tvorivé dopoludnie pre deti od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov. Lektorka Mirka pripravuje pre deti a rodičov  výtvarné techniky so zameraním na rozvíjanie jemnej motoriky rúk a tvorivého myslenia. Informácie 0918 561 320  mirka@kcaktivity.sk.
Riekankovo

 • Pre deti
8.3.2017 - 09:30 - 10:30
Trenčín
Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie Mirka Stacherová.   

 • Pre deti
8.3.2017 - 10:00 - 11:00
Trenčín
Keramické tvorivé dielne pre najmenšie detičky v sprievode jedného z rodičov. Deti sa budú zoznamovať s keramikou, rozvíjať si jemnú motoriku a vytvárať svoje prvé umelecké dielka. Informácie 0918 561 320  mirka@kcaktivity.sk.
ikonka

 • Pre deti
 • Iné
9.3.2017 - 09:30 - 11:30
Trenčín
Veselé tvorivé a hravé stretnutie pre malé deti do 5 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi.  
Mommie´s English Club

 • Pre deti
 • Kurzy, kluby
9.3.2017 - 10:00
Trenčín
Mamičky sa rozprávajú po anglicky        

 • Pre deti
10.3.2017 - 16:30
Trenčín
Tanečná zábava pre deti a ich rodičov so sprievodným programom. Predaj vstupeniek v KIC, Mierové nám. 9, Trenčín.

 • Pre deti
12.3.2017 - 14:00 - 16:00
Trenčín
Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádzky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a s následnými tvorivými dielňami pre rodiny s deťmi od 6 rokov.