Ostatné podujatia • Zábava, tanec
 • Iné
29.4.2017
Trenčín
Krajská súťažná prehliadka moderného tanca určená pre všetky vekové kategórie.

 • Pre deti
 • Šport
 • Iné
29.4.2017 - 10:00 - 15:00
Trenčín
Golf nie je len hra. Je to životná filozofia založená na tradičných hodnotách a prístupe človeka k životu. Golf je hra džentlmenov, je to fair play, sebakontrola, rešpekt k súperovi a ihrisku, disciplína, pokora, umenie vyhrávať, ale aj prehrávať. Na čo sa môžete tešiť?: - Zoznámenie sa s golfom - Súťaže v chippingu, puttingu - 10:00- 15:00 Golf academy s našimi PRO Trénermi - 11:00-13:00 Golfový turnaj texas scramble dvojíc  (1 hráč + 1 nehráč)

 • Iné
3.5.2017 - 09:00 - 18:00
Spojená škola internátna Trenčín pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 3. mája 2017 v čase od 9.00 do 18.00. Uvítame rodičov aj deti, učiteľov, špeciálnych pedagógov, odborných zamestnancov, zároveň aj skupiny detí s vyučujúcimi na prehliadku našej Prírodnej záhrady – Arborétum ako exkurziu. Nájdete nás na ulici Ľ. Stárka 12 v Trenčíne za Váhom.
ikonka

 • Pre deti
 • Iné
4.5.2017 - 09:30 - 11:30
Trenčín
Veselé tvorivé a hravé stretnutie pre malé deti do 5 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi.  

 • Koncerty
 • Iné
5.5.2017 - 18:00
Trenčín
Vystúpenie pre verejnosť DFS Kornička Trenčín a DNS BRNĚNSKÝ VALÁŠEK Brno.

 • Pre deti
 • Iné
6.5.2017
Trenčianska Teplá

 • Šport
 • Iné
6.5.2017 - 10:00
Trenčín
Spoločnosť Downovho syndrómu organizuje 6. mája 2017 Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže. Očakáva sa štart pretekárov z celého Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Propozície a prihlášku nájdte na www.downovsyndrom.sk

 • Iné
6.5.2017 - 19:00
Trenčín
Svätá omša a modlitba ruženca  pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pri vstupe do Skalky nad Váhom

 • Iné
10.5.2017 - 17:00
Trenčín
Pravidelné stretnutie neprofesionálnych fotografov – téma mesiaca: Úsmev.
ikonka

 • Iné
10.5.2017 - 17:30 - 21:00
Trenčín
Čítanie súčasnej európskej literatúry na netradičných miestach Trenčína. Čaro tejto potulky spočíva v tom, že si v rýchlom slede a v dobrej spoločnosti urobíte prehľad o najnovších európskych knihách, ku ktorým sa neskôr môžete vrátiť, ak vás zaujmú.