Ostatné podujatia


ikonka

  • Pre deti
  • Iné
26.1.2017 - 09:30 - 11:30
Trenčín
Veselé tvorivé a hravé stretnutie pre malé deti do 5 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi.  

  • Zábava, tanec
  • Iné
11.2.2017 - 19:00 - 12.2.2017 - 03:00
Trenčín
Hospic Milosrdných sestier pozýva na 12. benefičný ples. Výťažok z neho bude použitý na podporu trenčianskeho hospicu. Cena vstupenky je 25 €, v cene je zahrnutá večera, víno, káva a zábava. Rezervácia vstupeniek: 0910 842 921, Mgr. Martina Martáková, pomoc.hospicu@gmail.com Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, Trenčín

  • Prednášky
  • Iné
9.3.2017 - 17:00 - 12.3.2017 - 17:00
Žítková
Celoročný kurz pre ženy La Luna je spojený do pravidelných cyklov, prebieha v každom ročnom období vždy pri splne, kedy sa budeme stretať a odhaľovať vzorce nášho správania, prehlbovať istotu v samú seba, odhaľovať krásy ženstva a ponárať sa do hĺbky našej duše. Je to škola o živote vedomej ženy, ktorá využíva svoje dary pre vyšší zmysel bytia. 1. ochrankyňa - MORIGAN (Kelti) Téma: strach Dátum: 9. - 12. 3. 2017 2. ochrankyňa: ŠTAR (Babylon)