Klubové akcie, nočný život v meste


Výmenné stretnutie zberateľov pivných kuriozít

  • Klubové akcie
  • Iné
25.3.2017 - 08:00 - 12:00
Trenčín

  • Klubové akcie
28.3.2017 - 15:00
Trenčín
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

  • Klubové akcie
3.4.2017 - 09:00 - 11:00
Trenčín
3. 4. Ing. Peter Imriš  - Hlaholika 10. 4. Mgr. Mária Kubelová - Jozef Miloslav Hurban                   17. 4. Veľkonočný pondelok 24. 4. Dušan Čikel - Športový príklad

  • Klubové akcie
10.4.2017 - 09:00 - 11:00
Trenčín
3. 4. Ing. Peter Imriš  - Hlaholika 10. 4. Mgr. Mária Kubelová - Jozef Miloslav Hurban                   17. 4. Veľkonočný pondelok 24. 4. Dušan Čikel - Športový príklad

  • Klubové akcie
17.4.2017 - 09:00 - 11:00
Trenčín
3. 4. Ing. Peter Imriš  - Hlaholika 10. 4. Mgr. Mária Kubelová - Jozef Miloslav Hurban                   17. 4. Veľkonočný pondelok 24. 4. Dušan Čikel - Športový príklad

  • Klubové akcie
24.4.2017 - 09:00 - 11:00
Trenčín
3. 4. Ing. Peter Imriš  - Hlaholika 10. 4. Mgr. Mária Kubelová - Jozef Miloslav Hurban                   17. 4. Veľkonočný pondelok 24. 4. Dušan Čikel - Športový príklad