Podujatia – celá ponuka  • Pre deti
  • Iné
6.5.2017
Trenčianska Teplá

  • Pre deti
  • Iné
3.6.2017
Trenčianska Teplá

  • Festivaly
30.6.2017 - 1.7.2017
Piešťany
Festival. Vstupné: 30€ (1 deň) a 50€ (permanentka)

  • Pre deti
  • Iné
9.9.2017
Trenčianska Teplá