Autorské práva

Verzia pre tlačSprávy uverejnené na webovej stránke podliehajú riadnym autorským a im podobným právam duševného vlastníctva. Forma a obsah uverejnených správ je vo  vlastníctve KIC Trenčín, n.o., prípadne tretích strán s ktorými má KIC Trenčín, n.o. za týmto účelom uzatvorený zmluvný vzťah a je možné ich použiť len ako informačný zdroj pre uspokojenie vlastných informačných potrieb.  Akékoľvek publikovanie alebo šírenie obsahu tejto stránky je bez predchádzajúceho písomného súhlasu KIC Trenčín, n.o.zakázané.