Slovenská sporiteľňa, a.s.


Verzia pre tlač
 • Mierové námestie 4, umiestnenie: pobočka
  • Vajanského 3, umiestnenie: OD Prior
  • Námestie sv. Anny 3148, umiestnenie: pobočka
  • Soblahovská 2050, umiestnenie: Leoni autokabel Slovakia
  • Soblahovská ulica 4, umiestnenie: OS Družba
  • Električná 2314, umiestnenie: OD Kaufland
  • Gen. Svobodu 2729, umiestnenie: pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. -  sídlisko Juh
  • Štefánikova 426, umiestnenie: OC Max
  • Šoltésovej 4, umiestnenie: OD Rozkvet
  • Považská 1706, umiestnenie: OZC Magnus
  • Súvoz 1, umiestnenie: Trens, a.s.
  • Kubranská ulica 1/754, umiestnenie: Matador, a.s.
  • Veľkomoravská 9, umiestnenie: bývalá Ozeta
  • Belá 7271, umiestnenie: OC Laugarício