Služby pre zdravie a krásu

  
  • Iné
  Výživové poradenstvo a diagnostika podľa tradičnej čínskej medicíny. Konzultácie na objednávku na: tel.: 0907 786 021 a 0904 921 409.
  
  • Iné
  Anonymní alkoholici - sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom. Kontakt: aapovazie@gmail.com, informácie a linka pomoci: 0944 521 223
  
  • Fitness, bodybuilding
  Info/rezervácie: +421(0)911 014 455, 032-64 21 006 E-mail: crunch@crunch-tn.sk
  
  • Fitness, bodybuilding
  Kontakt: K zábraniu 854 Mobil: 0903 803 281 email: dafe@dafe.sk Aktualizované: október 2015
  
  • Fitness, bodybuilding
  Kontakt: +421 (0) 32 744 53 25, +421 (0) 917 945 388, +421 (0) 915 864 490 Email: fitness@mariangaborik.sk Aktualizované: Október 2015
  
  • Fitness, bodybuilding
  Telefón: 0904 569 012 E-mail: jozef@gabrhel.sk Aktualizované: október 2015
  
  • Fitness, bodybuilding
  Adresa: Lavičková 3472, Trenčín Telefón: +421(0)903 22 00 80, +421(0)32 77 77 167 E-mail: fitness.jarabek@gmail.com Aktualizované: október 2015
  
  • Fitness, bodybuilding
  Adresa: Mierové námestie, (pasáž Scarlet)
  
  • Wellness, Masáže
  Telefón: +421 (0)902 219 866 E-mail: j.c.ilkyw@gmail.com Web: www.fyzio-care.sk
  
  • Wellness, Masáže
  Kontaktná osoba: Juraj Liška (diplomovaný fyzioterapeut) Telefón: +421 (0)908 681 754 E-mail: juraj10liska@gmail.com, juraj10liska@zoznam.sk