Prechádzky mestom so sprievodcom: História vlakov a vlakové stanice

Verzia pre tlač
Septembrová prechádzka mestom bude venovaná histórii vlakov a vlakovým staniciam v Trenčíne.

Prepojenie Trenčína železnicou s Budapešťou, Bratislavou a Žilinou zabezpečilo rýchly hospodársky aj spoločenský rozvoj mesta na konci 19. storočia. Výstavba železnice prispela k regulácii Váhu a tým k rozšíreniu mesta.

Kde sa nachádzala prvá železničná stanica? Čo malo motivovať robotníkov pri stavbe železničného mosta? S čím susedila Dolná stanica? Príďte na prechádzku mestom a dozviete sa viac.

Prechádzky mestom pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
Vstupné: 1 € dospelí; 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.