Prechádzky mestom so sprievodcom: Piaristi v Trenčíne

Verzia pre tlač
Témou prechádzky bude pôsobenie piaristov v Trenčíne. Piaristi sem prišli v roku 1776 na pozvanie panovníčky Márie Terézie, aby prevzali bývalý jezuitský kostol, kláštor a školu. S podporou rodu Illešházi vychovávali piaristi generácie študentov, pričom kládli dôraz nielen na domáce jazyky, dejepis, zemepis, prírodné vedy, ale aj na hudbu a divadlo.

Čomu sa študenti venovali na hodinách chrestomatie?
Za akú učebnú pomôcku získali piaristi v roku 1786 pochvalu od ministerstva školstva?
Ako prispel riaditeľ Anton Pfeiffer ku vzniku Trenčianskeho múzea?

Stretneme sa v sobotu 20. mája 2017 o 16.00 pri Kultúrno-informačnom centre. Prechádzka mestom je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií a preto bude vstup zdarma.

Prechádzky mestom pre vás pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín.